You are currently viewing Raspisan konkurs za sportske stipendije

Raspisan konkurs za sportske stipendije

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima koje se finasiraju iz budžeta Republike Srpske za 2021. godinu.

Stipendije za perspektivne sportiste i sportiste sa invaliditetom na godišnjem nivou iznose 2 000 KM, a za potencijalne olimpijskih kandidate 3 000 KM.

Pravo učešća na konkursu imaju sportisti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • a) da je državljanin Republike Srpske;
  • b) da je rođen 2003., 2004., 2005. ili 2006. godine;
  • v) da je član sportske organizacije – kluba koji je udružen u granski sportski savez Republike Srpske;
  • g) da se aktivno bavi sportskim aktivnostima u 2021. godini, te da je u prethodnim godinama (u 2019. i 2020. godini) ostvario značajne rezultate na zvaničnim međunarodnim takmičenjima, balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima, takmičenjima u Republici Srpskoj i BiH;
  • d) da aktivno ispunjava obaveze prema klubu, reprezentaciji Republike Srpske i drugim reprezentativnim selekcijama po izboru matičnog sportskog saveza Republike Srpske;
  • đ) da redovno pohađa školu ili fakultet i da se zalaže na svom stručnom obrazovanju.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja a sve informacije i prijavni obrazac nalaze se na sajtu Ministarstva porodice, omladine i sporta www.vladars.net – Ministarstvo porodice, omladine i sporta – Dokumenti – Konkurs za sportske stipendije 2021.

Preuzeto sa: Ministarstvo porodice, omladine i sporta

Оставите одговор