Učlanjivanje

Postani novi član OCKI-a

Ukoliko želiš da se učlaniš i postaneš novi član OCKI-a, pa zajedno sa nama kreneš u aktivnosti pozitivnog mjenjanja društva... tada slijedi korake na ovoj stranici.

Ko može biti član OCKI-a?

Član OCKI-a je izuzetna mlada osoba sa određenim znanjima i vještinama koje može iskoristiti za unaprijeđivanje sebe i društva oko sebe.

Koraci u učlanjivanju

1.

Kontaktiraj nas putem emaila ili društvenih mreža

2.

Ispuni pristupnicu i dobij člansku kartu.

3.

Uplati godišnju članarinu.

4.

Evidentiraj se u Lokalni volonterski servis Novi Grad.

5.

Uključi se u prvu omladinsku aktivnost – volontiraj.

1. Kontaktiraj nas putem emaila ili društvenih mreža

Javi nam se na email: info@ocki.info

ili nas kontaktiraj preko facebooka ili twittera

2. Ispuni pristupnicu i dobij člansku kartu

Nakon što ispuniš pristupnicu i uplatiš članarinu, ubrzo ćeš dobiti člansku kartu organizacije.

3. Uplati godišnju članarinu

Godišnja članarina je 15 KM i plaća se za tekuću godinu prilikom učlanjivanja, a nakon tog svake sljedeće godine u prvom kvartalu.

4. Evidentiraj se u Lokalni volonterski servis - LVS

OCKI upravlja radom Lokalnog volonterskog servisa Novi Grad i svi naši članovi volontiraju kada imaju mogućnosti za to.
Više informacija o volonterizmu i LVS-u možeš pronaći na linku ispod.

5. Uključi se u prvu omladinsku aktivnost - volontiraj

Volontiranje u najširem smislu se definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva.
OCKI često organizuje razne volonterske akcije u kojima možeš učestvovati i tako napredovati u organizaciji.