O nama

OCKI je nevladina, apolitička i neprofitna organizacija koja djeluje na lokalnom i regionalnom nivou. Kroz razvoj i realizaciju raznovrsnih programa, aktivno uključujući mlade, OCKI ističe i rješava njihove probleme i potrebe, te na taj način doprinosi izgradnji kvalitetnijeg života mladih i lokalne zajednice.

OCKI je posljednjih nekoliko godina postao ozbiljna i prepoznatljiva organizacija, kako na lokalnom tako i na regionalnom i državnom nivou.
Ovo je iz razloga što smo realizovali cijeli niz značajnih projekata i aktivnosti, posebno od značaja za mlade i djecu. Članica smo svih značajnijih saveza, mreža i asocijacija na republičkom i državnom nivou, od čega izdvajamo članstvo u OSRS – Omladinskom savjetu Republike Srpske, Omladinskoj mreži BiH, FERS – Ferijalnom savezu Republike Srpske, VSRS – Volonterskom servisu Republike Srpske i dr.
Želimo svojim radom doprinijeti da Novi Grad bude još bolje mjesto za život i rad mladih ljudi, mjesto u kojem će oni moći da razviju svoje potencijale i ostvare ugodan i produktivan život.

Šta su naši ciljevi?

Jačanje informisanosti mladih.
Sprečavanje nastajanja i proširivanja alkoholizma i narkomanije kod mladih i djece.
Humanitarni rad kroz pružanje svih vrsta pomoći za djecu i mlade sa socijalnim i zdravstvenim problemima.
Razvijanje kulturne svijesti kod mladih kroz realizaciju aktivnosti i događaja iz oblasti kulture.
Zaštita i očuvanje životne sredine i izgradnja ekološke svijesti kod mladih.
Rješavanje problema mladih i unapređivanje njihovog položaja kroz razvoj i realizaciju omladinske politike.
Rad sa građanima na širenju modela ponašanja koje podupire toleranciju i demokratizaciju društva, te zagovarati toleranciju, demokratizaciju i sprovođenje ljudskih prava.
Organizovanje i razvijanje svih vidova edukativnog rada za djecu i mlade.
Promovisanje zdravog života i navika kod mladih
Jačanje mobilnost mladih, sa naglaskom na marginalizovane grupe mladih iz udaljenih ruralnih sredina.

OCKI je osnovan još 2004. godine u Donjem Vodičevu, pored Novog Grada.

Organizacija raspolaže sa kancelarijom u Novom Gradu, sa lokacijom u staroj zgradi Opštine Novi Grad, koja sada služi kao Informativna kancelarija za mlade.

Trenutno smo jedina omladinska organizacija u Novom Gradu koja ima sjedište i realizuje projekte u ruralnoj sredini.

Organizacija u svojoj evidenciji ima 20 aktivnih članova  koji su zainteresovani za rad na raznovrsnim projektima i programima koje OCKI implementira, a kroz koje će moći da steknu znanja i iskustva koja su mladom čovjeku neophodna za nadogradnju vlastite ličnosti kao i da budu u mogućnosti da poboljšaju kako kvalitet svog života, tako i svih ljudi u svojoj zajednici.

OCKI je od 2006. godine punopravan član OSRS – Omladinskog savjeta Republike Srpske, a od novembra 2011. godine članica FERS – Ferijalnog saveza Republike Srpske

Takođe smo od februara 2010. godine i članica Omladinske mreže BiH.

U periodu od osnivanja OCKI je realizovao niz projekata i programa koji su doprinijeli poboljšanju položaja mladih u Novom Gradu i u regionu.

Neke od najznačajnih uloga OCKI-a u razvoju omladinskog sektora u Novom Gradu ogledaju se kroz uspostavljanje budžetske linije za mlade u okviru budžeta Opštine, formiranja SOM – Savjetodavnog odbora mladih Načelnika opštine Novi Grad, formiranja Odbora za pitanja mladih Skupštine opštine Novi Grad, usvajanja Omladinske politike opštine Novi Grad, uspostavljanje Informativne kancelarije za mlade i dr.

Naš tim

Duško Damjanić

Predsjednik organizacije

Nikola Gajić

Potpredsjednik organizacije

Dijana Damjanić

Predsjednik Upravnog odbora

Pridruži nam se

Ako želiš biti dio tima koji će donijeti pozitivne promjene u omladinski sektor i naše društvo u cjelini, pridruži nam se!