You are currently viewing KONKURS ZA UPIS UČENIKA U SREDNJOŠKOLSKI CENTAR „ĐURO RADMANOVIĆ“ NOVI GRAD

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U SREDNJOŠKOLSKI CENTAR „ĐURO RADMANOVIĆ“ NOVI GRAD

JU SŠC „Đuro Radmanović“ Novi Grad je objavio konkurs za upis učenika i 1. razred srednje škole u školskoj 2024/2025 godini

U oblasti SAOBRAĆAJA upisuju se sljedeći profili: TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA – IV stepen – 24 učenika (1 odjeljenje) i TEHNIČAR LOGISTIKE I ŠPEDICIJE – IV stepen – 24 učenika (1 odjeljenje);

U oblasti MAŠINSTVA I OBRADE METALA upisuju se sljedeći profili: MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE – IV stepen – 24 učenika (1 odjeljenje), BRAVAR-ZAVARIVAČ – III stepen – 12 učenika (1/2 odjeljenja) i AUTOMEHANIČAR – III stepen – 12 učenika (1/2 odjeljenja);

U oblasti ZDRAVSTVA upisuju se sljedeći profili: FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR – IV stepen – 24 učenika (1 odjeljenje);

U oblasti EKONOMIJE, PRAVA I TRGOVINE upisuju se sljedeći profili: POSLOVNO-PRAVNI TEHNIČAR – IV stepen – 24 učenika (1 odjeljenje) i TRGOVAC – III stepen – 16 učenika (1 odjeljenje);

USLOVI ZA UPIS:

 • Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa,
 • Učenici sa posebnim obrazovnim potrebama upisuju se na osnovu nalaza i mišljenja stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, a koje donosi nadležna ustanova,
 • Kandidat sa posebnim potrebama ne podliježe kriterijumima bodovanja za upis,
 • Svi učenici sa teritorije Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine konkurišu pod jednakim uslovima za upis u prvi razred javne škole, bez obzira na to gdje su završili osnovnu školu,
 • Učenici iz drugih država mogu da konkurišu i upisuju se pod istim uslovima kao i učenici iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Prilikom predaje dokumenata za upis u prvi razred učenik iz druge države dužan je da dostavi dokaz o izvršenoj nostrifikaciji diplome ili dokaz da je zahtjev za nostrifikaciju diplome podnio Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske,
 • Za sprovođenje javnog konkursa odgovorne su srednje škole,
 • Stručnu pomoć školama u organizovanju i sprovođenju konkursa, obavještavanje o njegovom toku i rezultatima, rješavanje spornih pitanja i drugu pomoć obezbijediće Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske,
 • Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvima o završenim razredima osnovne škole i izvodom iz matične knjige rođenih.

MJERILA I NAČIN IZBORA KANDIDATA

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:

 1. Opšteg uspjeha u osnovnoj školi;
 2. Posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci.

VREDNOVANJE USPJEHA

Vrednovanje opšteg uspjeha u osnovnoj školi iskazuje se srednjom prosječnom ocjenom uspjeha na kraju godine, pomnožen sa brojem bodova na sljedeći način:

 • u VI razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva,
 • u VII razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva,
 • u VIII razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri,
 • u IX razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri.

Na osnovu opšteg uspjeha kandidat može da ostvari najviše 50 bodova.

Vrednovanje posebnog uspjeha u osnovnoj školi vrši se iz pet predmeta značajnih za struku, zanimanje, smjer i odsjek na sljedeći način:

 • u VIII razredu prosječna (srednja) ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva,
 • u IX razredu prosječna (srednja) ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva.

Po ovom osnovu kandidat može da ostvari najviše 20 bodova.

Po osnovu oba kriterijuma kandidat može osvojiti maksimalno 70 bodova.

PREDMETI IZ OSMOG I DEVETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE KOJI SE POSEBNO BODUJU ZA UPIS

SAOBRAĆAJ – Srpski jezik, matematika, fizika, geografija i informatika

MAŠINSTVO I OBRADA METALA – Srpski jezik, strani jezik, matematika, fizika i informatika

ZDRAVSTVO – Srpski jezik, strani jezik, fizika, hemija i biologija

EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA – Srpski jezik, strani jezik, matematika, istorija i geografija

REDOSLIJED KANDIDATA

Prilikom upisa kandidati se mogu prijaviti u najviše dva zanimanja u stručnim školama. Kandidatima se boduju rezultati u uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka. Rangiranje se vrši prema uspjehu u obazanimanja, smjera ili odsjeka.

Prilikom bodovanja izbodovati sve kandidate za prvo zanimanje, smjer ili odsjek i kad se popuni lista odobrenih mjesta za prvo zanimanje, ravnopravno bodovati sve kandidate za sljedeće zanimanje, kako one kojima je to izbor prvog zanimanja, smjera ili odsjeka tako i one kandidate kojima je to drugo zanimanje, smjer ili odsjek.

Ukoliko nije moguće izvršiti bodovanje učenika iz druge države, učenik se stavlja na proširenu rang-listu, na posljednje mjesto primljenih učenika, uz naznaku – na osnovu rješenja o priznavanju i rang-lista upisanih učenika se povećava za broj upisanih učenika na osnovu rješenja o priznavanju.

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:

 1. Opšteg uspjeha u osnovnoj školi;
 2. Uspjeha iz pet predmeta značajnih za zanimanje u stručnim školama.

Ako više kandidata ima jednak broj bodova, te im se ne može utvrditi redoslijed na rang listi do broja predviđenog planom upisa, prednost imaju sljedeći kandidati (po redoslijedu vrijednosti):

 1. kandidat sa većom prosječnom ocjenom iz pet predmeta koji se boduju za upis u određenu struku,
 2. kandidat koji ima veću prosječnu ocjenu opšteg uspjeha u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole,
 3. kandidat koji je u osmom i devetom razredu osnovne škole osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom takmičenju iz predmeta koji se boduju za upis,
 4. kandidat koji je nosilac diplome „Vuk Stefanović Karadžić“.

UPISNI ROKOVI

Upis učenika obavlja se u dva upisna roka:

 1. u junskom roku, OD 17. JUNA DO 28. JUNA 2024. godine
 2. u julskom roku, OD 01. JULA DO 12. JULA 2024. godine.

JUNSKI UPISNI ROK

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 17.06.2024. godine, a završava se u utorak, 18.06.2024. godine, za učenike koji imaju 60 i više bodova. Rezultati upisa objavljuju se u četvrtak, 20.06.2024. godine do 10:00 časova na oglasnoj tabli škole.

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 24.06.2024. godine, a završava se u srijedu, 26.06.2024. godine, za učenike koji imaju manje od 60 bodova.

Rezultati upisa objavljuju se u petak, 28.06.2024. godine do 10:00 časova na oglasnoj tabli škole.

Škole su obavezne dostaviti podatke o upisu učenika u prvi razred, u prvom upisnom roku, Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske do 01.07.2024. godine.

JULSKI UPISNI ROK

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole i srednje trogodišnje škole u julskom upisnom roku počinje u ponedjeljak, 01.07.2024. godine, a završava se u srijedu, 03.07.2024. godine. Rezultati upisa objavljuju se u petak, 05.07.2024. godine do 10:00 časova na oglasnoj tabli škole.

Od ponedjeljka 08.07.2024. godine do petka 12.07.2024. godine, kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u škole, odnosno smjerove u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama gdje ima slobodnog mjesta.

DOKUMENTI ZA UPIS

Učesnici konkursa podnose školi potrebne dokumente:

 1. prijavu za upis,
 2. originalnu diplomu, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
 3. originalnu diplomu, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi u inostranstvu, rješenje o priznavanju ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za priznavanje,
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Diplomu „Vuk Stefanović Karadžić“,
 6. diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za struku,
 7. diplomu za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom takmičenju ili višem nivou takmičenja,
 8. adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs, samo za kandidate koji upis vrše u školi.

Оставите одговор