You are currently viewing Srećan vam 12. avgust – Međunarodni dan mladih!

Srećan vam 12. avgust – Međunarodni dan mladih!

  • Post author:
  • Post category:Mladi
  • Post comments:0 Comments

Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta. Prvi put obilježen 2000. godine, dan ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika, studenata.

Cilj obilježavanja ovog dana je da se mladi uključe u društvo, slave svoja postignuća te da vladajućima privuku pažnju o važnim pitanjima koja se tiču kvaliteta života mladih i drugih globalnih pitanja. Mladi su motorna snaga društva i mnogo puta su dokazali da su spremni za promjene i revolucije.

Prema procjenama Ujedinjenih nacija, a kako saopštava bivša generalna direktorka Uneska Irina Bokova, polovina svijetske populacije je mlađa od 25 godina. Ona se suočava sa mnogim nejednakostima i nepravdama. Nekome fali novca za iskorišćavanje potencijala, nekome vještina, znanja i samopouzdanja, a nekome posla. Ona smatra da ovaj dan treba iskoristiti za priznanje doprinosa mladića i devojaka širom svijeta razvitku društva. Kako kaže, omladina će svijet tek naslijediti, ali ga već danas mijenja.

Mladi ljudi su izvorište ideja za inovacije. Oni su današnji mislioci, razriješivači problema i katalizatori mira. Oni su najjači zagovornici pravde i dostojanstva na svijetu. Ipak, potrebni su im dobri poslovi, kvalitetno obrazovanje i pristup kulturi za sve. Potrebno ih je saslušati i uključiti u društvo. — Irina Bokova, Unesko

Mada principijelno govovreći definicija omladine varira u odnosu na kontekst u kojem se riječ nalazi, za Međunarodni dan mladih uzima se univerzalna definicija Organizacije ujedinjenih nacija koja za omladince smatra osobe starosti od 15 do 24 godine. Ipak, ona nije obavezujuća kada je učešće u programima u okviru ovog praznika i služi samo u statističke svrhe.

U Republici Srpskoj se, prema Zakonu o omladinskom organizovanju, pod mladima smatraju lica od 15 do navršenih 30 godina života.

Kao dodatna potreba za ovakvim danom uzima se i činjenica da, prema podacima iz 2006. godine, skoro 85% svijetske omladine živi u zemljama u razvoju, što će do 2025. godine porasti na 89,5%. Iz tog razloga se smatra za neophodno preduzimanje mjera kojima bi se riješili problemi ovog velikog dijela sveukupne ljudske populacije, posebno na državnom i lokalnom nivou.

Svjedoci smo da su mladi i omladinske organizacije često zanemareni od vladajućih struktura, da im se obezvrijeđuju njihova prava, ne obezbjeđuje im se novac za njihove aktivnosti, zanemaruju se njihovi problemi i potrebe i na taj način oni postaju marginalizovana populacija.

Upravo obilježavanje ovog dana treba da ukaže na ovu situaciju i pokuša da utiče na svijest donosioca odluka o problemima i potrebama mladih, te da se učine konkretne aktivnosti na poboljšavanju njihovog položaja u društvu.

Ipak… mladi ljudi su resurs, a ne problem!

Оставите одговор